squash

Squash

L’squash o esquaix és un joc de pilota que es juga amb raqueta en una pista rectangular tancada per quatre parets. Es juga amb una raqueta semblant a la de tennis però més prima i allargada, en una pista de forma rectangular que està tancada per quatre parets, una de les quals és de vidre (la de darrere) i en les quals la pilota pot rebotar sempre que ho faci entre les línies de falta. L’objectiu del joc és aconseguir que el rival no arribi a tornar la pilota.

Squash 57

És una modalitat d´esport de raqueta que es juga a la mateixa pista d´squash i una pilota de goma que té el bot més viu. Aquest últim detall és el que fa que el joc sigui totalment diferent a l´squash, ja que al botar més, es pot arrivar a la pilota amb més facilitat. Tot aixó fà que el joc no tingui tants canvis de ritme com l’squash, sent així més lineal, cosa que converteix el softraquet en un exercici físic aeròbic menys exigent i agressiu amb el nostre cos.

Badminton

El bàdminton és un esport en què s’enfronten dos jugadors, o dues parelles de jugadors, i que es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa. El joc consisteix a colpejar un volant amb una raqueta per fer-lo passar per damunt de la xarxa de manera que l’adversari no el pugui tornar.

pickleball

Pickleball

El pickleball és un popular esport de raqueta que combina elements del tennis, bàdminton i tennis de taula. Es juga amb una pala i una pilota de plàstic amb petits forats, similar a una pilota wiffle, i generalment es juga en una pista de mida bàdminton.

El pickleball també es coneix per la seva simplicitat i accessibilitat, fet que el fa adequat per a jugadors de totes les edats i nivells de destresa.

Futbol 3x3

Bàsquet

Sala de Fitness

Sauna (tancades temporalment)